Postępowanie wypadkowe

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe):

- wypadku przy pracy,

- wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,

- wypadku w drodze do / z pracy

obejmuje czynności, których celem jest:

- dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą.

- ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych.

- określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.


W skład zespołu wypadkowego wchodzą:

- pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma obowiązku powoływania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie działa społeczny inspektor pracy , w skład zespołu powypadkowego wchodzi:

- pracodawca oraz specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy.

 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera