Materiały niebezpieczne (ADR)

przewozy-adr-hcegielski-logocentrum-sp-z-ooKażde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Jako doradca, specjalizuję się w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych jako części intermodalnego łańcucha logistycznego.

Każdy przedsiębiorca manipulujący towarami niebezpiecznymi ma obowiązek wyznaczenia doradcy ds, bezpieczeństwa (DGSA), zaś niespełnienie tego obowiązku wiąże się z dotkliwą karą finansową.

 

Doradztwo Specjalistyczne Wojciech Wiśniewski

www.adrwroclaw.pl

 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera