Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bhp to niezbędne dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które pozwalają pracownikom świadomie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Do obowiązków każdego pracodawcy należy zapoznanie pracowników z instrukcjami charakterystycznymi dla danego stanowiska pracy.

Dzięki instrukcjom bhp, każdy pracownik wie, jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu.  Oprócz tego, z instrukcji bhp pracownik może się dowiedzieć, jakie zasady postępowania obowiązują go w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz podczas wypadku.


Instrukcje bhp to:

Pewność, że pracownik postępuje właściwie podczas wykonywania pracy.

Ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia wypadku.


 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera