Analiza stanu bezpieczeństwa w firmie

Analiza stanu BHP daje pracodawcy możliwość zaznajomienia się ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Pozwala na identyfikację istniejących nieprawidłowości i zagrożeń. Wskazuje te miejsca i dziedziny, które wymagają doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Jest też cennym źródłem informacji, które można wykorzystać w trakcie dokonywania oceny ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku pracy. Stanowi wreszcie punkt wyjścia do działań naprawczych i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analiza stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy obejmuje m.in.

– Teren zakładu pracy. Obiekty budowlane.

– Stosowane w zakładzie pracy maszyny i urządzenia.

– Pomieszczenia i stanowiska pracy.

– Pomieszczenia higieniczno – sanitarne.

– Profilaktyczna opieka lekarska.

– Szkolenia z zakresu BHP.

– Nadzór i kontrola nad warunkami pracy.

– Zagrożenia w środowisku pracy.

– Ocena ryzyka zawodowego.

– Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

– Środki ochrony indywidualnej.

– Analiza bezpieczeństwa pożarowego.

Oceny stanu bhp powinny być wykonywane minimum raz w roku i oprócz oceny stanu faktycznego powinny zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych dążących do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz mających na celu poprawę warunków pracy.

 
 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera