Usługi

W zakresie naszych usług oferujemy Państwu:

– Szkolenia BHP (wstępne, okresowe) na wszystkich stanowiskach.

– Szkolenia okresowe BHP – Online.

– Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa.

– Przeprowadzenie i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.

– Sporządzanie dokumentacji wypadkowej.

– Opracowanie i wdrożenie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji bhp na potrzeby zakładu pracy.

– Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz rejestrów.

– Doradztwo, stały nadzór oraz konsultacje.

– Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej wraz z ich zakupem.

– Pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

– Doradztwo oraz organizacja transportu materiałów niebezpiecznych drogą lądową.

– Szkolenia pracowników w zakresie organizacji transportu materiałów niebezpiecznych (ADR).

– Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N:18001-1999

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera