Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie pracownika z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SZKOLENIE  OKRESOWE  BHP ODBYWAJĄ:

1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

pierwsze do 6 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie:kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

2. Pracownicy administracyjno – biurowi.

pierwsze do 12 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż raz na 6 lat w formie:kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

pierwsze do 12 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż raz na 3 lata w formie instruktażu.

4. Pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy, technolodzy i organizatorzy produkcji.

pierwsze do 12 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie:kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

5. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby.

pierwsze do 12 miesięcy, a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie:kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

Przeprowadzamy szkolenia okresowe w formie kursu/instruktażu, podczas których wykorzystywane są prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, dyskusje oraz gry zwiększające aktywność uczestników podczas szkolenia. Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzamy również online w formie e-learningu. Pracownik otrzymuje dostęp do platformy internetowej ze szkoleniem, dzięki czemu, szkolenie może odbyć w dogodnym dla niego czasie. Podczas tej formy szkolenia pracownik ma możliwość kontaktu ze specjalistą ds. bhp. Czytaj więcej


 

Materiały do pobrania:

Podstawa prawna szkoleń okresowych BHP

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera