System Zarządzania BHP

lead

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest coraz częściej stosowany przez przedsiębiorstwa, które cenią sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wywiązywanie się z obowiązujących przepisów prawnych.Wdrożenie systemu zarządzania BHP wg. PN-N-18001:1999 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.” , nie tylko spełni wymagania obowiązującego prawa, lecz pomoże osiągnąć wymierne korzyści związane z poprawą poziomy bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Skuteczny system zarządzania BHP umożliwi m.in.:

– realizację przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.- zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat – zmniejszenie absencji chorobowej pracowników – zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy.

Wystarczy pięć kroków, by zbudować w przedsiębiorstwie skuteczny system zarządzania BHP, odpowiadający wymaganiom normy PN-N-18001.

KROK 1 Zapewnić zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w  działanie związane z ustaleniem i realizacją polityki BHP.

KROK 2 Kontrolować działania służące realizacji ustalonej polityki BHP.

KROK 3 Stworzyć warunki do realizacji planów działań.

KROK 4 Kontrolować realizację planów i funkcjonowanie systemu oraz przeprowadzać działania korygujące lub zapobiegawcze.

KROK 5 Dokonywać okresowych przeglądów i doskonalić wdrożony system zarządzania BHP.

W ramach kompleksowej usługi pomożemy Państwu wdrożyć system zarządzania BHP w Państwa zakładzie pracy. W przypadku pytań proszę o  kontakt

Komentowanie jest wyłączone.