Ryzyko zawodowe

(Risk Assessment)

To prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. *

(English version below)

Jako pracodawca jesteś prawnie zobowiązany do ochrony swoich pracowników i innych osób przed wypadkiem lub chorobą zawodową,

Minimum, które musisz zrobić, to:

? określić, co może spowodować uraz, wypadek lub chorobę w Twoim zakładzie pracy (zagrożenia).
? zdecydować, jakie istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś może doznać urazu i jak poważnie (ryzyko).
? podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożenia, a jeśli nie jest to możliwe, kontrolowanie ryzyka.

Ważne, aby ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona rzetelnie z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy i stanowisk pracy. Tylko wtedy będzie to klucz i narzędzie dla kierownictwa do budowy kultury bezpieczeństwa. ⚠️

English Version:

A risk assessment is a process to identify potential hazards and analyze what could happen if a hazard occurs.As an employer, you’re required by law to protect your employees, and others, from harm. The minimum you must do is:

? identify what could cause injury or illness in your business (hazards)
? decide how likely it is that someone could be harmed and how seriously (the risk)
? take action to eliminate the hazard, or if this isn’t possible, control the risk assessing risk is just one part of the overall process used to control risks in your workplace

Komentowanie jest wyłączone.